PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Nieuwsbericht naar aanleiding van het coronavirus Nieuwsbericht naar aanleiding van het coronavirus

Download het nieuwsbericht in pdf

Met dit nieuwsbericht willen we u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen naar aanleiding van het coronavirus en wat dit voor ons als kerk betekent. Dit bericht verspreiden we per mail aan de gemeenteleden van wie het mailadres bij ons bekend is. Kent u iemand die dit bericht niet heeft ontvangen, maar dat wel graag wil: stuur een berichtje naar

Vieringen online en op TV
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
Naar aanleiding hiervan adviseert de Protestantse Kerk Nederland om tot 1 juni alleen online kerkdiensten te houden. Ook onze gemeente volgt dit advies. In Olst zijn we wel bezig met de implementatie van kerk TV, maar helaas is dat niet op tijd af om u online diensten uit onze eigen kerk mee te laten beleven. Wel is het mogelijk om de dienst van de gemeente Wijhe online te volgen. Deze start iedere zondag om 9.30 uur en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Ook de dienst van de gemeente Raalte kan beluisterd worden via www.pknraalte.nl/kerkdienstgemist/. Deze start om 10.00 uur. 
 
lees meer »
 
Klokken van troost en hoop

Klokken van troost en hoop

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden een groot aantal kerken in Nederland op de komende drie woensdagen tussen 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken. Ook de Dorpskerk in Olst zal haar klokken luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

Kerk open

Nu de kerkdiensten zijn geannuleerd is de Dorpskerk de komende 3 woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 20.00 uur open voor stil gebed. Daarnaast is de kerk tijdens de veertigdagentijd op vrijdagmiddag geopend van 13.30 tot en met 16.30 uur.  
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Olst

Aan het kerkplein in Olst staan de Dorpskerk en het verenigingsgebouw De Bastiaan.
Welkom bij de Protestantse Gemeente te Olst

De Protestantse Gemeente te Olst is een gastvrije gemeente die met een open oog en oor in de wereld wil staan. Wij vinden het belangrijk om een hechte, open en gastvrije gemeente te zijn. Daarom organiseren we naast de zondagse erediensten allerlei activiteiten die zorgen voor groei in het geloof, samenbinden en gemeenteopbouw. Een gemeente waar kinderen welkom zijn bij doop en avondmaal.

Op de site vindt u informatie over kerkdiensten, jeugdwerk, algemene en speciale activiteiten, voor jong en oud. Ook de geschiedenis van de Dorpskerk en het Van Oeckelenorgel komen aan bod.
 
Voorjaarscollecte 2020: Geef kinderen in Papua een toekomst

Voorjaarscollecte 2020: Geef kinderen in Papua een toekomst
Elk jaar wordt er in het voorjaar en wel rond biddag een collecte gehouden onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Olst. Deze collecte is al reeds vele jaren bestemd voor een project elders in de wereld.
Dit jaar dus voor het project in Papua: Geef kinderen in Papua een toekomst. 
Met het onderwijs in Papua is het, zeker in het Hoogland, slecht gesteld. Ook het niveau van de leraren moet verbeterd worden. 
lees meer »
 
Klein Sallandse Kerkendag 13 oktober 2019

Klein Sallandse Kerkendag 13 oktober 2019
Op zondag 13 oktober organiseerde het Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland een gezamenlijke kerkendag gehouden in en rondom de Plaskerk in Raalte.
Deze kerkendag werd georganiseerd door de kerkelijke gemeentes van Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe
De voorbereidingscommissie had voor jong en oud een inspirerend en gezellig programma bedacht.
Na een kerkdienst in de Plaskerk in Raalte werd de kerkendagvervolgd met heel veel verschillende workshops en een gezellig samenzijn in het Annahuis.

Link naar de foto's die gemaakt zijn tijdens de Klein Sallandse Kerkendag in Raalte.
 
Jubileum Wim de Just, organist 1974-2019; Dorpskerk Olst

Jubileum Wim de Just, organist 1974-2019; Dorpskerk Olst
Op 5 april 1974 kwam de Kerkvoogdij, in de personen van Cees Vonk, toenmalig president-kerkvoogd, en scriba Henk Jansen, overeen met Wim de Just, dat hij een aanstelling als organist kreeg naast organist Hans Bonte uit Gorssel. 45 Jaar later geldt de overeenkomst nog steeds.
De eerste jaren woonde Wim nog in Olst. Later vertrok hij naar Raalte.
Het aantal noten dat hij inmiddels heeft gespeeld is niet bekend. Wel is zeker dat hij zijn verplichtingen trouw nakomt.
lees meer »
 
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is vergedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament.
lees meer »
 
Het luiden van de kerkklokken Het luiden van de kerkklokken
Het luiden van de kerkklokken is voor een hoop mensen het teken dat het zondag is en tijd voor de wekelijkse kerkgang. Nu staan de klokken zo afgesteld dat, indien men denkt: “De klok luidt. Kom ik ga naar de kerk” de dienst begonnen is eer men bij de kerk is. 
lees meer »
 
Nu ook collectemunten van € 2,00 verkrijgbaar Nu ook collectemunten van € 2,00 verkrijgbaar
De Protestantse gemeente te Olst geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn met ingang van maart 2016 verkrijgbaar in een drietal waarden en kleuren, namelijk;
- € 0,50 voor de groene munt
- € 1,00 voor de blauwe munt
- € 2,00 voor de rode munt

De munten zijn af te halen bij: Mevr. IJzerman
Burg. Bentinckstraat 9 8121 BB Olst
Tel. 0570-562583 Graag vooraf telefonisch bestellen.
lees meer »
 
Beleidsplan 2016-2020 'Visie en Missie' vastgesteld Beleidsplan 2016-2020 'Visie en Missie' vastgesteld
De afgelopen tijd heeft een beleidscommissie in opdracht van de kerkenraad gewerkt aan het opstellen van een Beleidsplan 2016-2020 Visie en Missie.
Een overkoepelend beleidsplan, dat feitelijk moet aangeven hoe de toekomst van de PG Olst er in de komende jaren uit gaat zien. Waar willen we naar toe en welke richting nemen we?
lees meer »
 
Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'

Nu nog verkrijgbaar: Boek 'Kerkplein 1 Olst'
​Over de geschiedenis van de Dorpskerk is in december 2012 een rijk geïllustreerd boek uitgebracht met de titel 'Kerkplein 1 Olst'. Hierin wordt verteld over de Willibrord- of Dorpskerk en haar gemeente vanaf 1200.
De prijs is € 17,95, ISBN 978-90-90272-344, te bestellen via de boekhandel.
In Olst te koop bij kantoorboekhandel Korten en in de kerk gedurende de maanden juni, juli en augustus, op vrijdag- en zaterdagmiddag als de kerk te bezichtigen is van 13.30-16.30 uur.
De inkomsten zijn bestemd voor het onderhoud van de kerk.
 
 
 

Kerk open voor stil gebed
datum en tijdstip 01-04-2020 om 19:00
meer details

Kerk open
datum en tijdstip 03-04-2020 om 13:30 uur
meer details

Paaszondag: gelegenheid een kaars aan te steken
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
meer details

 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd 2020

Klik hier voor het symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd 2020
 
Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 76 vakanties van Hetvakantiebureau.nl.
  meer
 
Vorming en Toerusting 2019-2020

Link naar de brochure met activiteiten en cursussen seizoen 2019-2020
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.