PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO Mei 2014 Van het ZWO Mei 2014
Veertigdagentijd
De afgelopen maanden heeft de ZWO commissie zich bezig gehouden met de 40-dagentijd project 2014: Help onderwijs Papua. Martijn en Anne-Marie van Driel zetten zich in om het niveau van het onderwijs in Papua te verbeteren.
Ze hebben lesmethodes voor leraren en lesmateriaal voor de kinderen op de basisschool ontwikkeld. Zo krijgen kansarme kinderen de gelegenheid om goed onderwijs te volgen.
Nu start een rustige periode voor de ZWO zonder vergaderingen.
 
Voorbeden
Wij willen u wijzen op de voorbeden van Kerk in Actie:
Zimbabwe
God, U bent een God van recht en gerechtigheid. Maar er is nog altijd zoveel onrecht op uw wereld, zoveel ongelijkheid en oneerlijkheid. Zoveel mensen die het recht met voeten treden en zich verrijken ten koste van anderen.
Heer, we bidden u voor Zimbabwe. Voor de mensen die lijden onder onrecht. Geef dat ze niet moedeloos en verbitterd raken, maar hun woede om weten te zetten in actie en daadkracht.
En we bidden voor het werk van Harare Residents Trust, voor de directeur Precious Shumba en alle medewerkers, dat zij de mensen tot steun zijn in hun strijd tegen onrecht. 
We bidden u voor de leiders van Zimbabwe. Geef dat zij zich inzetten voor gerechtigheid voor alle inwoners, rijk en arm, en werken aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving.
We bidden u voor de mensen die met hart en ziel werken aan een eerlijke samenleving, overal ter wereld.
Amen.
 
Kerk in Actie
Op de vernieuwde site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl) kunt u lezen wat er vanuit Kerk in Actie in de wereld wordt gedaan. Een kleine greep uit de informatie op de website:
Wereldwijd partnerschap
Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken en plaatsen ons voor spannende vragen:
- Hoe kunnen we het geloof eigentijds verwoorden en mensen ermee aanspreken?
- Op welke manier kan de kerk van betekenis zijn in de samenleving?
- Hoe gaan we om met economische groei en technologische veranderingen?
- Hoe kunnen we voor het milieu zorgen en klimaatverandering tegengaan?
- Hoe verdelen we de welvaart wereldwijd en in ons eigen land?
- Wat betekent de kerk voor mensen in verdrukking?
- Hoe stellen we ons op tegenover mensen met een ander geloof?
- Willen we contact leggen met christenen uit andere culturen, dichtbij en ver weg?

Solidair zijn
Onze partners vragen daarnaast om solidair met hen te zijn, om voor hen op te komen. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor producten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun overtuiging in de gevangenis zitten. Daarom werken Kerk in Actie en haar partners samen met andere organisaties om regeringen te bewegen te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.
 
Financiële steun
Het inzamelen van geld is een belangrijke manier om de partnerorganisaties van Kerk in Actie te helpen. Zonder geld kunnen we onze partnerkerken en -organisaties niet steunen. Kerk in Actie is voor haar inkomsten bijna volledig afhankelijk van bijdragen uit de gemeenten en van particuliere donateurs. Uw inzet doet er dus toe! U kunt bijvoorbeeld meedoen aan de landelijke collecten.
 
Actief rond Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
In Olst proberen we als ZWO commissie onze gemeente te betrekken bij het werk in de wereld. Speciaal in de 40-dagentijd en in oktober op de zondag werelddiakonaat is dit extra zichtbaar.
 
Iedere maand kunt u iets in de Kerkwijzer lezen over ons werk.
 
Dit is de laatste keer, dat ik in de Kerkwijzer voor de ZWO schrijf, want na jarenlang actief voor de ZWO te zijn geweest is het nu tijd voor nieuwe mensen.
Heeft u zin om mee te doen, meld u bij ons nieuwe secretariaatadres: Gerda Vonk, Johan de Wittstraat 25, 8121ZM Olst, 0570-562147.
 
Thea Wiegers-Kohler
terug
 
 
 

Repetitie Hemelvaart projectkoor
datum en tijdstip 21-05-2019 om 20:15 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-05-2019
meer details

Gemeentebijeenkomst
datum en tijdstip 26-05-2019 om na de dienst
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 27-05-2019 om 10:00
meer details

 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.