PKN
Protestantse Gemeente te Olst
 
Van het ZWO November 2013 Van het ZWO November 2013

Volhouden bij het leven

Elk jaar kiest de werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) een project waaraan gedurende dat jaar extra aandacht wordt besteed. Het afgelopen jaar was dat de nachtopvang voor straatkinderen van The Brotherhood in New Dehli, India. Wij hebben het geluk dat ds. Jaap en Thea Wiegers er regelmatig heengaan en ons zodoende uit de eerste hand erover kunnen vertellen.
Als het over de mensen in India gaat gaat het vaak ook over de kasten. Of je het wilt of niet, je krijgt er steeds mee te maken: bij je werk, je studie, je huwelijk. Met name de situatie van de kastelozen is vaak schrijnend. Vorige week stond er in de krant een artikel  over slavernij: In onze wereld zijn momenteel bijna 30 miljoen slaven. Slavernij komt vanouds veel voor in India. In het artikel werd als voorbeeld genoemd hoe arme mensen, vaak kastelozen, niet kunnen rondkomen en dan tegen hoge rente geld lenen bij hun werkgever. In veel gevallen kan de werknemer de lening niet terugbetalen en wordt zo afhankelijk van de geldschieter. Vaak eist die dat ook de vrouw en kinderen bij hem komen werken om de schuld af te betalen. Zo’n situatie kan generaties lang doorgaan.
In de dienst van zondag 20 oktober werd het India-project afgesloten. Afgesloten is geen goed woord. Het werk van The Brotherhood gaat door. En we blijven aan hen denken, we blijven met hen verbonden. We hebben door hen ontdekt in wat voor wereld we leven. Verdeeldheid is er hier ook, zij het niet zo verfijnd en uitgewerkt als in het kastesysteem.
De lezingen van die zondag wezen ons een weg en gaven ons uitzicht. Het ging allereerst over Jacob die na een verblijf in het buitenland het land weer wil binnengaan. Hij wil leven op Gods goede aarde in vrede en voorspoed. Maar bij de grens, een rivier, wordt hij tegengehouden door … ja, door wie? Door zijn broer Ezau die hij heeft bedrogen? Door een engel? Door God? Duidelijk wordt dat hij alleen op de goede aarde kan leven als hij verzoend is met God en zijn broer. De verrassing is dat Jacob toch het land mag binnengaan. Bij God is vergeving – ongehoord!
En toen werd er een gelijkenis van Jezus gelezen: over een weduwe die bij een rechter haar recht opeist tegenover haar onderdrukkers. Aanvankelijk krijgt zij geen gehoor: vindt de rechter haar lastig? Is hij corrupt? Dat kan zomaar gebeuren. Maar uiteindelijk geeft hij toch toe en helpt hij haar. Jezus zegt dan: Als zo’n corrupte rechter op den duur toch luistert, zal God dan niet luisteren als mensen tot hem roepen? Maar waar het om gaat is dat jullie volhouden en niet verslappen!
En toen kwamen we bij de derde lezing. De vraag is: hoe houd je vol? Hoe blijf je geloven, in India, hier, waar dan ook in onze wereld? De apostel Paulus schrijft er over aan zijn leerling Timotheus. Hij ziet aankomen dat er een tijd komt dat de mensen niet meer luisteren, dat ze elkaar naar de mond praten. Maar, zegt hij, zo red je het niet, zo kun je op deze aarde niet in vrede leven. Hij zegt: De heilige schriften kunnen je wijs maken, zodat je wordt gered door het geloof in Jezus Christus. Gered worden betekent: leven, leven op de aarde, leven in vrede. Het gaat er om vol te houden bij het leven, in India en hier en overal.

Namens de ZWO werkgroep,
Henk van der Steeg

terug
 
 
 

Repetitie Hemelvaart projectkoor
datum en tijdstip 21-05-2019 om 20:15 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 26-05-2019
meer details

Gemeentebijeenkomst
datum en tijdstip 26-05-2019 om na de dienst
meer details

Inloopcentrum in de Bastiaan
datum en tijdstip 27-05-2019 om 10:00
meer details

 
Vorming- en Toerusting 2018-2019

Link naar de folder met activiteiten en cursussen seizoen 2018-2019
 
Schilderij gedachtenishoek: Alles heeft zijn tijd

Wilto Kampinga heeft, in overleg met een daartoe in het leven geroepen groepje, een schilderij gemaakt dat sinds 11 september 2016 achter in de kerk hangt.  meer
 
Rommelmarkt B.O.D.
Zaterdag 23 februari 2019 was de laatste verkoopzaterdag van de Stichting Behoud Olster Dorpskerk.
Inbreng van goederen is niet meer mogelijk.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.